Loading...
SUNFLEX INDUSTRIAL HOSES COUPLING & ACCESSORIES 2017-08-05T09:45:12+00:00

SUNFLEX INDUSTRIAL HOSES COUPLING & ACCESSORIES

สายยางอุตสาหกรรม สายอุตสาหกรรม Industrial Hose

ในงานอุตสาหกรรม ที่มีการส่งผ่านของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ต่างๆ ทางระบบท่อ หรือสาย ของเครื่องจักร ซึ่ง ท่อส่ง สายส่ง ต่างๆ ต้องทนต่อ แรงดัน การกัดกร่อนของเคมี กรด ด่าง อุณหภูมิ การเสียดสีของทราย ปูนซิเมนต์ เม็ดพลาสติก หรือการโค้งงอ เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายยางที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและหัวสาย ข้อต่อชนิดต่างๆมากว่า 30ปี โดยเฉพาะสายน้ำแรงดันสูง สายทนเคมี สายดูดส่งน้ำมัน สายลงน้ำมัน สายดูดส่งตัวทำละลาย สายพ่นทราย สายซิเมนต์ สายท่ออ่อน สายเทฟลอน สายPVC ตามชนิดของงานให้ท่านได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามลักณะงาน