• เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) มีความสำคัญมากเนื่องจากว่า(generator)มีบทบาทเกี่ยวกับการสร้างพลังงานไฟฟ้าสำรองยามฉุกเฉิน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

     

    จุดประสงค์ในการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

    -ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าหลักเกิดการไฟฟ้าดับลง เพื่อให้หน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง  
    ตัวแทนจำหน่าย Generator set ทุกชนิด | บริษัท ซันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
    จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Air Compressor Generator set ทุกรุ่นได้รับการรับรองจากโรงงาน‎ อะไหล่และอุปกรณ์ เลือกดูเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator ทั้งหมดตามความต้องการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษา